علوم اجتماعی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
جمیله علم الهدی
قیمت:
700,000 ریال
نویسنده:
الیزابت سی. وزلا
مترجم:
شهلا پاکدامن، زهرا رویایی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
جان نیکسون
مترجم:
بختیار شعبانی ورکی و همکاران
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
علیرضا فارسی و زهرا انتظاری خراسانی
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
بت تراوتمن
مترجم:
پریساسادات سیدموسوی، امیرمهدی کتانی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
مصطفی زندیه و وحید کیوانفر
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
سارا بوئن، نیها چاولا، ج. آلن مارلات
مترجم:
سعید ایمانی، شهریار شهیدی، مریم زارع
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
ماتیاس روت، بروس هانن
مترجم:
علی اکبر عرب مازار، رسام مشرفی
قیمت:
280,000 ریال
نویسنده:
رحیم نوبهار
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
اباصلت خراسانی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
دکتر مصطفی السان
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
ژانت بلیک
قیمت:
250,000 ریال

صفحه‌ها