علوم پایه

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
لارنس اِی. موران؛ اچ. رابرت هورتون؛ کی. گری اسکریمگور؛ مارک دی. پری
مترجم:
حمیدرضا ملاصالحی
قیمت:
1,200,000 ریال
نویسنده:
کورش پرند، محسن رزاقی، جمال امانی راد، مهدی دلخوش، محمدمهدی معیری
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
احمد شعبانی
قیمت:
320,000 ریال
نویسنده:
آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران
مترجم:
مجید قناعت‌شعار، سید مرتضی احمدی ملاسرایی و مسعود ابراری
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
علی زارعی تل‌آباد
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
مجتبی گنجعلی، تابان باغفلکی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
دبلیو.جی.ویتمن
مترجم:
سیدسعید سیدحسینی داورانی، مهیار اسدالله زاده گودرزی، حمیدرضا معظمی
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
فرانک آلبرت کاتن
مترجم:
ناصر صفری، منصور زاهدی
قیمت:
650,000 ریال
نویسنده:
سیدابراهیم افجه ای
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
محمود مختاری
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
دنیس ب. مالپاس
مترجم:
محمدحسن پیروی، رضا محمودیان
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
صدیقه معینی
قیمت:
120,000 ریال

صفحه‌ها