توجه : با توجه به تعطیلی دانشگاه، ارسال سفارش‌های ثبت شده در سامانه تا تاریخ 25 مردادماه 1399 مقدور نمی‌باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (5) | خ (5) | د (21) | ذ (1) | ر (31) | ز (8) | س (10) | ش (11) | ص (3) | ط (2) | ظ (1) | ع (4) | ف (20) | ق (2) | م (58) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (4) | چ (1) | ژ (2) | ک (15) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
زیبا اسلامی
قیمت:
40,000 ریال
نویسنده:
آرتور جونز و همکاران
مترجم:
محمدمهدی ابراهیمی، مژگان محمودی
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
پائولوریبن بوییم
مترجم:
محمدمهدی ابراهیمی و مژگان محمودی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
آیت ا ... زاده شیرازی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
فخرالدین آیت‌الله زاده شیرازی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
رابرت هاگ، الیوت تنیس
مترجم:
عباس عرب‌مازار، محمد نوفرستی
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
بیشاپ و همکاران
مترجم:
محمدرضا مشکانی
قیمت:
80,000 ریال
نویسنده:
عباس جعفری
قیمت:
120,000 ریال

صفحه‌ها