علوم اجتماعی، مدیریت

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (38) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (60) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (4)
نویسنده:
آلوین ایوانز، ادنا چان
مترجم:
محمدتقی نظرپور، اباصلت خراسانی، محسن قیصری، آرمیتا قربان شیرودی، محمدمهدی قره باغی
قیمت:
200,000 ریال
راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد، چاپ دوم
نویسنده:
پیتر باکسال، جان پرسال و پاتریک رایت
مترجم:
غلامعلی طبرسا، سعید صادقیان قراقیه، صابر شکری
قیمت:
900,000 ریال
نویسنده:
جو تید
مترجم:
محمدصادق خیاطیان یزدی، غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، مرتضی احمدی، اسماعیل قادری فر
قیمت:
450,000 ریال
نویسنده:
مصطفی زندیه و وحید کیوانفر
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
محمدرضا حمیدی زاده
قیمت:
230,000 ریال
نویسنده:
ویل ون در آلست
مترجم:
سیدحسین سیادت، راضیه همتی گشتاسب
قیمت:
1,500,000 ریال
نویسنده:
دکتر اسماعیل فدایی نژاد و محمدرضا مایلی
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
دکتر علیرضا مؤتمنی، دکتر حسن شریفی
قیمت:
75,000 ریال
نویسنده:
داوود طالبی و یوسف محمد کریمی
قیمت:
70,000 ریال
نویسنده:
اولدریچ
مترجم:
مسعود کسایی
قیمت:
70,000 ریال