علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
جفری اِم. ویلاردسون
مترجم:
امیرحسین براتی، هما نادری‌فر، مهدی روستایی، سپیده لطیفی
قیمت:
420,000 ریال
نویسنده:
علیرضا فارسی و زهرا انتظاری خراسانی
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
ریچارد اچ کاکس
مترجم:
شهلا پاکدامن
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
علی‌رضا فارسی، سید حجت زمانی
قیمت:
80,000 ریال
نویسنده:
رابرگز-رابرتس
مترجم:
خسروابراهیم-مجید کوزه‌چیان
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
شیتوم- هاموند
مترجم:
محمدعلی اصلانخانی و همکاران
قیمت:
160,000 ریال
نویسنده:
شریل. ای. کاکر
مترجم:
بهروز عبدلی، محمدتقی اقدسی، حسن محمدزاده
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
تودور بومپا
مترجم:
خسروابراهیم، هاجر دشتی دربندی
قیمت:
70,000 ریال
نویسنده:
ویکتور اف فرولیچر
مترجم:
بختیار ترتیبیان، محمدحسین دادکان
قیمت:
50,000 ریال