کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (21) | ذ (1) | ر (30) | ز (8) | س (10) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (21) | ق (2) | م (57) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (16) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
مترجم:
عبدالمجید مهدوی دامغانی، مجید دکامین و مسعود حقیقی
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
دکتر احمدرضا محرابیان
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
بولن و گارهاوس
مترجم:
هادی ویسی و همکاران
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
ویکتوریا شرو
مترجم:
عبدالمجید مهدوی دامغانی و حسین رضایی مقدم
قیمت:
45,000 ریال
نویسنده:
برایان فورد لوید
مترجم:
عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران
قیمت:
80,000 ریال
نویسنده:
ازتکین و مارتینو
مترجم:
فرزاد نجفی و همکاران
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
ام. کا. رای و همکاران
مترجم:
حسین صباحی و همکاران
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
مترجم:
دکتر هادی ویسی، دکتر کورس خوشبخت و دکتر هومان لیاقتی
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
هادی ویسی و احمد رضوان‌فر
قیمت:
130,000 ریال
نویسنده:
كورس خوشبخت وكارل هامر
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
سواستولتون و همکاران
مترجم:
کورس خوشبخت و همکاران
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
دو شینت گلوت
مترجم:
عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران
قیمت:
120,000 ریال

صفحه‌ها