مهندسی، مهندسی برق

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران
مترجم:
مجید قناعت‌شعار، سید مرتضی احمدی ملاسرایی و مسعود ابراری
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
مریم نوروزی،محمد حسین معیری،کیوان ناوی
قیمت:
450,000 ریال
نویسنده:
سیدمحمدسجاد صدوق
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
آلن. جی. وود، بروس. اف. وولنبرگ، جرالد. ب. شبله
مترجم:
ابوالفضل پیرایش ، توحید سلیمانی
قیمت:
800,000 ریال
نویسنده:
دارما پراکاش آگراوال، کینگ آن زنگ
مترجم:
سیدعلی قرشی و محمود مجرد کیاسرایی
قیمت:
240,000 ریال
نویسنده:
ابراهیم نجیمی و مهدی پورقلی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
داود غرویان و محسن جانی پور
قیمت:
500,000 ریال