مهندسی، مهندسی عمران، آب و محیط زیست

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
تری مایر بوک
مترجم:
دکتر محمد تحصیلدوست، ریحانه ذوالفقاری مقدم
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
ژان- کلود وربروگ، کریستین شرودر
مترجم:
علی نورزاد، سیدعلیرضا اسمعیلی
قیمت:
370,000 ریال
نویسنده:
دکتر محمد صافی با همکاری نسیم قلی‌پور
قیمت:
470,000 ریال
نویسنده:
استنیسلا پیتروشچاک
مترجم:
علی نورزاد، احسان بدخشان
قیمت:
420,000 ریال
نویسنده:
الکساندر اِم. پوزرین
مترجم:
محمودرضا شیراوند، علی نورزاد
قیمت:
550,000 ریال
نویسنده:
نینگ لو ـ ویلیام جِی. لیکوس
مترجم:
مصطفی زمانیان
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
سیدابراهیم موسوی ترشیزی و محمد عابدی
قیمت:
125,000 ریال
نویسنده:
دیوید پاتز و همکاران
مترجم:
علی نورزاد، مهدی نیکزاد و وحید تائبی
قیمت:
200,000 ریال
نویسنده:
یانگ وون کوان،هیو چونگ بنگ
مترجم:
علی نورزاد
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
مترجم:
علی نورزاد، مصطفی جلال
قیمت:
200,000 ریال
نویسنده:
رالف استیونز، علی فاطمی، رابرت استیونز و هنری فوکس
مترجم:
سید ابراهیم موسوی ترشیزی
قیمت:
500,000 ریال