علوم پایه، شیمی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (5) | خ (6) | د (21) | ذ (1) | ر (31) | ز (8) | س (10) | ش (11) | ص (3) | ط (2) | ظ (1) | ع (4) | ف (20) | ق (2) | م (58) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (15) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
میچل- کاستیلا
مترجم:
زهره حبیبی و مریم یوسفی
قیمت:
80,000 ریال
نویسنده:
جورج اشتودت
مترجم:
ناهید مشکوری
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
کریم زارع
قیمت:
75,000 ریال
نویسنده:
رابرت او. ابول
مترجم:
رضوانه ملکی مقدم
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
رضوانه ملکی مقدم
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
مانفرد هسه و همکاران
مترجم:
زهره حبیبی، مریم نیکوسخن
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
ونیتا هانواتی- در موت دیاموند
مترجم:
منصور زاهدی -مهدی داوری
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
سی.اچ.واکر
مترجم:
مینو دبیری
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
احمد شعبانی- حسن حذرخانی
قیمت:
80,000 ریال

صفحه‌ها