مهندسی، مهندسی هسته ای

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
وی شای، جانلی گوئو
مترجم:
نوشین یساول و سیدامیرحسین فقهی
قیمت:
420,000 ریال
نویسنده:
بوشبرگ و همکاران
مترجم:
علیرضا کمالی اصل
قیمت:
600,000 ریال
نویسنده:
مترجم:
علیرضا کمالی اصل و زهرا سیاوش‌پور
قیمت:
350,000 ریال
نویسنده:
هرمان سمبر، توماس ای جانسون
مترجم:
ساناز حریری تبریزی، لیلا یاوری
قیمت:
1,000,000 ریال
نویسنده:
امیرحسین فقهی و مهرداد زمزمیان
قیمت:
185,000 ریال
نویسنده:
جرالد تی ،بوشبرگ و همکاران
مترجم:
علیرضا کمالی اصل
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
گلن اف نول
مترجم:
علیرضا کمالی اصل، حمیدرضا باغانی
قیمت:
800,000 ریال
نویسنده:
سیدمحمودرضا آقامیری،پریسا محمودیان
قیمت:
50,000 ریال