علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (38) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (60) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (4)
نویسنده:
مترجم:
امیررضا اصنافی، فرشیده فتحی و علیرضا گلشنی
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
ریچارد اچ کاکس
مترجم:
شهلا پاکدامن
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
هیلاری ام . لیپز
مترجم:
فاطمه باقریان
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
جرون جانز
مترجم:
فاطمه باقریان
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
دکتر پاتریشیالاولر
مترجم:
محمدحسن پرداختچی و لاله جمشیدی
قیمت:
70,000 ریال
نویسنده:
گانتو وتینز و همکاران
مترجم:
محمود حیدری و همکاران
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
گانتو وتینز و همکاران
مترجم:
محمود حیدری و همکاران
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
گلیکمن و همکاران
مترجم:
غلامرضا شمس مورکانی، محمود ابوالقاسمی
قیمت:
500,000 ریال
نویسنده:
سسیل آل
مترجم:
محمد کریم خداپناهی و همکاران
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
ژانت لرنر
مترجم:
عصمت دانش
قیمت:
350,000 ریال
نویسنده:
شهرناز مرتضوی
قیمت:
70,000 ریال
نویسنده:
محمد قهرمانی
قیمت:
110,000 ریال

صفحه‌ها