علوم زمین،زمین شناسی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (6) | خ (6) | د (23) | ذ (1) | ر (36) | ز (9) | س (11) | ش (11) | ص (3) | ط (3) | ظ (1) | ع (4) | ف (22) | ق (3) | م (58) | ن (15) | ه (4) | و (3) | پ (6) | چ (1) | ژ (2) | ک (17) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
یاردلی، مکنزی، گیلفورد
مترجم:
محمدحسین آدابی و کیمیا سادات عجایبی
قیمت:
350,000 ریال
نویسنده:
کریستین فان الورفلت
مترجم:
کاظم نصرتی، زهرا سربازی
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
محمد مهدی حسین زاده، رضا اسماعیلی
قیمت:
160,000 ریال
نویسنده:
کوتام میترا، مارشاک
مترجم:
محسن‌پور کرمانی، حسین معتمدی
قیمت:
160,000 ریال
نویسنده:
جان جی. رمزی، مارتین ای. هوبر
مترجم:
سهراب شهریاری
قیمت:
200,000 ریال