توجه : با توجه به تعطیلی دانشگاه، ارسال سفارش‌های ثبت شده در سامانه تا تاریخ 25 مردادماه 1399 مقدور نمی‌باشد.

علوم انسانی

(1) | 1 (1) | A (2) | D (1) | E (1) | N (1) | P (2) | T (3) | آ (20) | ا (44) | ب (18) | ت (19) | ج (16) | ح (5) | خ (5) | د (21) | ذ (1) | ر (31) | ز (8) | س (10) | ش (11) | ص (3) | ط (2) | ظ (1) | ع (4) | ف (20) | ق (2) | م (58) | ن (15) | ه (2) | و (3) | پ (4) | چ (1) | ژ (2) | ک (15) | گ (15) | ی (3)
نویسنده:
تألیف و ترجمۀ: شهرام همت زاده
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
محمدعلی ابوریان
مترجم:
محمدعلی شیخ
قیمت:
220,000 ریال
نویسنده:
حجت رسولی
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
والی رضایی، فاطمه بهرامی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
مترجم:
علیرضا جعفری، مسعود فرهمند
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
سیدعلی محمد سجادی
قیمت:
65,000 ریال