توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 4 آبان 1398 مقدور نمی باشد.

مدیریت پایدار اگرواکوسیستم: تلفیقی اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی

تصویر: 
ریال140,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
518
وزن: 
746 g
نام نویسنده: 
بولن و گارهاوس
مترجم: 
هادی ویسی و همکاران
سال نشر: 
1392
فایل PDF: