فصلی در پژوهش های علوم انسانی

تصویر: 
ریال100,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
242
وزن: 
325 g
نام نویسنده: 
دکتر نگار داوری اردکانی
سال نشر: 
1392