اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی

تصویر: 
ریال120,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
316
وزن: 
430 g
نام نویسنده: 
حسن لشگری
سال نشر: 
1390