توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

خستگی فلزات در مهندسی،ویرایش دوم، چاپ دوم

تصویر: 

این کتاب ترجمه ویرایش دوم کتاب خستگی فلزات در مهندسی (Metal Fatigue in Engineering) است. چاپ نخست این کتاب در سال 1389 در پژوهشگاه نیرو منتشر شده است.

     انتخاب این کتاب برای ترجمه به دلیل جامعیت آن در موضوع خستگی و مکانیک شکست است که در قالب متن آموزشی، با ترتیب منطقی و با رعایت اصل پیش نیازی تالیف شده است. طرح مسائل در انتهای هر فصل از ویژگی­های کتاب است. این کتاب با بیانی نسبتاً ساده تقریبا همه مبانی نظری و عملی را در بر دارد و نویسندگاه آن بر جنبه­های کاربردی مطالب کتاب تاکید داشته­اند.

    کتاب برای تدریس در دوره­های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته­های مرتبط به ویژه مکانیک و  هوا فضا، سازه و مواد، در سیزده فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول: مقدمه و مرور تاریخی؛ فصل دوم: روش­های طراحی خستگی؛ فصل سوم: جنبه­های ریز ساختاری و ظاهری در خستگی؛ فصل چهارم: آزمایش­های خستگی و دیدگاه تنش – عمر(S-N)؛ ­فصل پنجم: تغییر شکل چرخه­ای و دیدگاه کرنش – عمر؛ ­فصل ششم: مبانی LEFM و کاربردهای آن در رشد ترک خستگی؛ فصل هفتم: شیارها و آثار آن­ها؛  فصل هشتم: تنش­های پسماند و آثار آن بر استحکام خستگی؛ فصل نهم: خستگی بر اثر بارگذاری با دامنه متغیر؛ فصل دهم: تنش های چندمحوری؛  فصل یازدهم: اثرات محیط؛  فصل دوازدهم: خستگی قطعات جوش­خورده و در نهایت، فصل سیزدهم: جنبه ­های آماری خستگی.

 

ریال250,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
810 g
نام نویسنده: 
رالف استیونز، علی فاطمی، رابرت استیونز و هنری فوکس
مترجم: 
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی
فایل PDF: