اهمیت کمی و کیفی موقوفات در اقتصاد و سازمان فضایی مذهبی شهر تفت

تصویر: 
ریال90,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
244
وزن: 
362 g
نام نویسنده: 
مصطفی مومنی
سال نشر: 
1389