توابع چند متغیره

تصویر: 
ریال150,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
608
وزن: 
828 g
نام نویسنده: 
آیت ا ... زاده شیرازی
سال نشر: 
1380