کارکردها و نقش سیاسی و اجتماعی قلاع در تاریخ میانه ایران

تصویر: 
ریال50,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
121
وزن: 
186 g
نام نویسنده: 
اللهیار خلعتبری-بشری دلریش
سال نشر: 
1382