توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

کارکردها و نقش سیاسی و اجتماعی قلاع در تاریخ میانه ایران

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال50,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
186 g
نام نویسنده: 
اللهیار خلعتبری-بشری دلریش
سال نشر: 
1382