توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

کارکردها و نقش سیاسی و اجتماعی قلاع در تاریخ میانه ایران

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
50,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
186 g
نام نویسنده: 
اللهیار خلعتبری-بشری دلریش
سال نشر: 
1382