توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

کلیدهای ژئوپلیتیک

تصویر: 
ریال50,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
152
وزن: 
176 g
نام نویسنده: 
لورو، پاسکال
مترجم: 
حسن صدوق ونینی
سال نشر: 
1380