توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

مجموعه ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور/ ویراست سوم

تصویر: 
ریال170,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
958 g
نام نویسنده: 
بهاءالدین شریعت
سال نشر: 
1391