نگاشتهای انبساطی، مسئله نیرنبرگ و نظریه ارگودیک

ریال120,000,
وزن: 
170 g
نویسنده: 
بهزاد جعفری روحانی
امتیازدهی: 
0
بدون رای