نگاشتهای انبساطی، مسئله نیرنبرگ و نظریه ارگودیک

تصویر: 
ریال120,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
525
وزن: 
736 g
نام نویسنده: 
عباس جعفری
سال نشر: 
1370