اخلاق در کشاورزی: مجموعه اصول اخلاقی فائو (FAO)

تصویر: 
ریال60,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
163
وزن: 
242 g
نام نویسنده: 
دکتر هادی ویسی، دکتر کورس خوشبخت و دکتر هومان لیاقتی
مترجم: 
هادی ویسی و همکاران
سال نشر: 
1389