توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

الکترونیک دیجیتال

تصویر: 

مولف :علی جهانیان، عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر

الکترونیک دیجیتال به عنوان یکی از درس های تخصصی رشتۀ مهندسی کامپیوتر ( گرایش سخت افزار ) از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب زمینه های تخصصی این رشته مانند طراحی مدار های مجتمع، طراحی سامانه های نهفته، معماری سامانه های کامپیوتری و .... بر پایۀ اطلاعات و روش هایی بنا نهاده شده است که در این درس بیان می شوند.
این کتاب برای استفادۀ دانشجویان مهندسی کامپیوتر و نیز مهندسان دیجیتال طراحی شده و هدف اصلی از تألیف آن، ایجاد یک منبع با بار تئوری خوب به همراه اطلاعات فنی مناسب است که هم نیازهای درسی دانشجویان و هم نیازهای فنی مهندسان دیجیتال را برآورند.

رویکردهایی که مؤلف کتاب در نظر داشته، عبارتند از:
-         با توجه به نیاز وافر دانشجویان به وجود منبع کامل و به روز در این زمینه، سعی شده که کتاب تألیف شده منطبق بر سر فصل های جدید مصوب برای درس الکترونیک دیجیتال در کنار انطباق با فناوری های نوین و پر مصرف صنعت دیجیتال در سطح جهان باشد.
-         ایجاد دانش و جسارت طراحی دو هدف اصلی این اثر است. بر این اساس، مباحث تئوری مورد نیاز برای طراحی دیجیتال با عمق مناسب تبیین شده؛ در کنار مباحث تئوری عمیق ، نکات فنی و تجربی مورد نیاز به همراه مثال های مناسب ارائه شده است که به دانشجویان و مهندسان در فهم مطالب و آزمایش روش های ارائه شده کمک می کند.
-         روش های طراحی سامانه های دیجیتال کاملاً مبتنی بر استفاده از ابزارهای طراحی خودکار است. در جای جای کتاب لزوم مهارت بر ابزارهای طراحی گوشزد شده و یک فصل کتاب به آموزش مقدماتی زبان ها و ابزارهای طراحی دیجیتال سطح سوییچ و ترانزیستور اختصاص یافته تا دانشجویان و مهندسان مهارت کافی در استفاده از ابزارها را بیابند.
-         باتوجه به تغییر روز به روز این صنعت، یک فصل کتاب به بیان موجز مشکلات فناوری کنونی و فناوری مدرن دیجیتال اختصاص یافته که دید مناسبی نسبت به آیندۀ این صنعت برای دانشجویان و محققان ایجاد می نماید.
کتاب «الکترونیک دیجیتال» توسط مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در 347 صفحه با شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است. 

ریال120,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
515 g
نام نویسنده: 
علی جهانیان
سال نشر: 
1391
فایل PDF: