جامعه‌شناسی صنعتی با تکیه بر تجربیات ایران

تصویر: 
ریال100,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
250
وزن: 
322 g
نام نویسنده: 
ابراهیم فیوضات و محمد مبارکی
سال نشر: 
1390