روایت شناسی کاربردی (چاپ دوم)

تصویر: 
ریال250,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
468
وزن: 
650 g
نام نویسنده: 
علی عباسی
سال نشر: 
1395