توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال150,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
370 g
نام نویسنده: 
مصطفی محمدپورامینی و خدابخش درزی نژاد
سال نشر: 
1392