توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی

تصویر: 

ترجمه: محمد حسن پرداختچی، لاله جمشیدی
مولف: پاتریشیا لاوکر، کاتلین کینگ

هدف این کتاب ، این است که اعضای هیئت علمی را به منزلۀ یاد گیرندگان بزرگسال و برنامه ها و اقدامات بالندگی اعضای هیئت علمی را به مثابه آموزش بزرگسالان در نظر بگیرد. این امر با ترکیب ادبیات و پژوهش های این حوزه های علمی برای توسعه و آگاه سازی دیدگاه های افرادی انجام می شود که مسئول بالندگی اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزشی عالی هستند.

     این کتاب حوزه های علمی آموزش بزرگسالان، یادگیری بزرگسالان و برنامه های بالندگی و توسعه را برای بیان آنچه در ادبیات وجود ندارد و همچنین ترکیب و مفاهیم یادگیری بزرگسالان و برنامه بالندگی در آموزش بزرگسالان را همراه با الگویی مفید و استراتژی هایی برای موفقیت آن ارائه  می کند. افزون بر این، این کتاب در حکم راهنمای علمی، برای مدیران و مدرسانی نگاشته شده است که درگیر بالندگی اعضای هیئت علمی هستند. هنگامی که مسئولان و متولیان بالندگی اعضای هیئت علمی، پیش زمینه و آموزش کمی در خصوص آموزش و یادگیری بزرگسالان و برنامه بالندگی و توسعه داشته باشند، این کتاب اصول اساسی را در این زمینه ارائه می کند و کاربرد آنها را در چهار چوب قابل فهمی شرح می دهد.

کتاب برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی، توسط مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در 147 صفحه با شمارگان 1000 جلد منتشر شده است.

ریال65,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
172
وزن: 
254 g
نام نویسنده: 
دکتر پاتریشیالاولر
مترجم: 
محمدحسن پرداختچی، لاله جمشیدی
سال نشر: 
1392