توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

مقدمه ای بر نظریه اسلامی روابط بین الملل : باز خوانش انتقادی نظریه های روابط بین الملل

تصویر: 
ریال160,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
حسین پوراحمدی
سال نشر: 
1394