توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

برنامه ریزی ریاضی (چاپ دوم)

تصویر: 
ریال200,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
830 g
نام نویسنده: 
علی اکبر عرب مازار
سال نشر: 
1394
فایل PDF: