برنامه ریزی ریاضی (چاپ دوم)

تصویر: 
ریال200,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
167
وزن: 
830 g
نام نویسنده: 
علی اکبر عرب مازار
سال نشر: 
1394
فایل PDF: