توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

برنامه ریزی ریاضی (چاپ دوم)

تصویر: 
200,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
830 g
نام نویسنده: 
علی اکبر عرب مازار
سال نشر: 
1394
فایل PDF: