توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

برنامه ریزی ریاضی (چاپ دوم)

تصویر: 
200,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
830 g
نام نویسنده: 
علی اکبر عرب مازار
سال نشر: 
1394
فایل PDF: