توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

گرافن: با نگاهی بر فولرن و نانو لوله های کربنی

تصویر: 

 

دسته بندی موضوعی: 
ریال110,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
350 g
نام نویسنده: 
محمدرضا نبید و همکاران
سال نشر: 
1394
فایل PDF: