گرافن: با نگاهی بر فولرن و نانو لوله های کربنی

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال110,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
384
وزن: 
350 g
نام نویسنده: 
محمدرضا نبید و همکاران
سال نشر: 
1394
فایل PDF: