توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

نخستین درس در جبرخطی عددی

تصویر: 
200,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
620 g
نام نویسنده: 
مسعود حجاریان
سال نشر: 
1394