توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

نخستین درس در جبرخطی عددی

تصویر: 
ریال200,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
620 g
نام نویسنده: 
مسعود حجاریان
سال نشر: 
1394