توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 4 آبان 1398 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر اول: خانه های کاشان(ویراست دوم)

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال450,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
168
وزن: 
1300 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری
سال نشر: 
1394