توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

واژگان علم سیستم ها و زمینه های وابسته

تصویر: 
ریال220,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
550 g
نام نویسنده: 
علی اکبر عرب مازار
سال نشر: 
1394
فایل PDF: