توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار matlab

تصویر: 
ریال300,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
855 g
نام نویسنده: 
یانگ وون کوان،هیو چونگ بنگ
مترجم: 
علی نورزاد
سال نشر: 
1394