توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

نظریه سیستم در ژئومورفولوژی

تصویر: 
110,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
320 g
نام نویسنده: 
کریستین فان الورفلت
مترجم: 
کاظم نصرتی، زهرا سربازی
سال نشر: 
1394
فایل PDF: