راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه ای و جهانی-چاپ سوم

سال نشر: 
1395
تعداد صفحه: 
500
ریال180,000,
وزن: 
500 g
نویسنده: 
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
فایل معرفی: 
امتیازدهی: 
0
بدون رای