راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه ای و جهانی-چاپ سوم

تصویر: 
ریال180,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
500
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
سال نشر: 
1395