توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه ای و جهانی-چاپ سوم

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال180,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
سال نشر: 
1395