توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ها و تجربه ها

تصویر: 
160,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
محمد یمنی دوزی سرخابی
سال نشر: 
1394