توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

تجاری سازی

تصویر: 
100,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
320 g
نام نویسنده: 
محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی و منصور پرندی
سال نشر: 
1394