توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

گادامر: هرمنوتیک، سنت و عقل

تصویر: 
ریال150,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
392 g
نام نویسنده: 
جورجیا وارنکه
مترجم: 
اصغر واعظی
سال نشر: 
1395