توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

گادامر: هرمنوتیک، سنت و عقل

تصویر: 
150,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
392 g
نام نویسنده: 
جورجیا وارنکه
مترجم: 
اصغر واعظی
سال نشر: 
1395