اصول ابزار دقیق و اندازه گیری | مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی
توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

اصول ابزار دقیق و اندازه گیری

تصویر: 
ریال140,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
386 g
نام نویسنده: 
ابراهیم نجیمی-مهدی پورقلی
سال نشر: 
1395
فایل PDF: