توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

اصول ابزار دقیق و اندازه گیری

تصویر: 
140,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
386 g
نام نویسنده: 
ابراهیم نجیمی-مهدی پورقلی
سال نشر: 
1395
فایل PDF: