توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 17 فروردین 1398 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر بیستم: کاخ ها و باغ ها (بخش دوم)

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال600,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
212
وزن: 
1400 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
سال نشر: 
1394
فایل PDF: