گنجنامه دفتر بیستم: کاخ ها و باغ ها (بخش دوم)

دسته بندی موضوعی: 
سال نشر: 
1394
تعداد صفحه: 
212
ریال1,000,000,
وزن: 
1400 g
نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
فایل معرفی: 
امتیازدهی: 
0
بدون رای