توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

تروریسم(ابعاد مکانی و بازتاب های جهانی)

تصویر: 
180,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
400 g
نام نویسنده: 
جواد اطاعت و علی اکبر دبیری
سال نشر: 
1395
فایل PDF: