توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

تروریسم(ابعاد مکانی و بازتاب های جهانی)

تصویر: 
ریال180,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
400 g
نام نویسنده: 
جواد اطاعت و علی اکبر دبیری
سال نشر: 
1395
فایل PDF: