توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

حکمروایی خوب

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
110,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
350 g
نام نویسنده: 
محمد حسین شریف زادگان، حمید فتحی و بهزاد ملک پور اصل
سال نشر: 
1394