توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

حکمروایی خوب

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال110,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
350 g
نام نویسنده: 
محمد حسین شریف زادگان، حمید فتحی و بهزاد ملک پور اصل
سال نشر: 
1394