توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

ادبیات تطبیقی در جهان عرب

تصویر: 
120,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
222 g
نام نویسنده: 
عبدالنبی اصطیف
مترجم: 
حجت رسولی
سال نشر: 
1395