بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

تصویر: 
ریال200,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
342
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
اسماعیل شهبازی و عباس نوروزی
سال نشر: 
1395
فایل PDF: