توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

تصویر: 
ریال200,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر عباس نوروزی
سال نشر: 
1395
فایل PDF: