توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

تصویر: 
200,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر عباس نوروزی
سال نشر: 
1395
فایل PDF: