تغییر اقلیم و امنیت غذایی: سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

تصویر: 
ریال180,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
276
وزن: 
420 g
نام نویسنده: 
دیوید لوبل و مارشال برک
مترجم: 
دکتر رضا دیهیم فرد و دکتر سیدرضا امیری
سال نشر: 
1395