توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

تغییر اقلیم و امنیت غذایی: سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
180,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
420 g
نام نویسنده: 
دیوید لوبل و مارشال برک
مترجم: 
دکتر رضا دیهیم فرد و دکتر سیدرضا امیری
سال نشر: 
1395