توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

تغییر اقلیم و امنیت غذایی: سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال180,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
420 g
نام نویسنده: 
دیوید لوبل و مارشال برک
مترجم: 
دکتر رضا دیهیم فرد و دکتر سیدرضا امیری
سال نشر: 
1395