گامی در فلسفۀ فیزیک موجبیت و پیش بینی

تصویر: 
ریال100,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
152
وزن: 
200 g
نام نویسنده: 
محمود مختاری
سال نشر: 
1395