توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

گامی در فلسفۀ فیزیک موجبیت و پیش بینی

تصویر: 
ریال100,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
200 g
نام نویسنده: 
محمود مختاری
سال نشر: 
1395