توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

گامی در فلسفۀ فیزیک موجبیت و پیش بینی

تصویر: 
100,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
200 g
نام نویسنده: 
محمود مختاری
سال نشر: 
1395