محاسبات عددی (ویراست دوم)

تصویر: 
ریال250,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
434
وزن: 
600 g
نام نویسنده: 
سیدابراهیم افجه ای
سال نشر: 
1395
فایل PDF: